วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2552

STAGE PLAY in the past 09: Splash! and The conversation between man and woman who were in love
ละครเวที 2 เรื่องควบ

ละครเวที เรื่องที่ 1 : Splash!...น้ำกระจาย

รายละเอียด: เป็นงานเชิงทดลองว่าด้วยการก้าวข้ามสภาวะทางเพศของวัยรุ่น

เรื่องย่อ: เมื่อเด็กหนุ่มสับสนในสภาวะแห่งศีลธรรมในเรื่องทางเพศ โดยมีปลาเป็นเครื่องระบาย

ผู้ดูแล: นินาท บุญโพธิ์ทอง / ธัญญานันต์ คูอนุพงศ์ / จิรวัฒน์ ฉันทศีลคุณ

นัก แสดง: เอกภาพ อมรเมฆินทร์ / จุฑามาศ หัตถาพงศ์ / กร กนกคีขรินทร์ / และ รังสิมันต์ กิจชัยเจริญ

วัน-เวลา: 16-18 ตุลาคม 2552 ศุกร์ 18.00 น เสาร์-อาทิตย์ 14.00 น และ 18.00 น

บัตร: ชมฟรี

สถานที่: โรงละครหน้ากากเปลือย

กลุ่มละคร: ฺฺคณะละครเยาวชนรุงเทพ / ฺBYTE: Bangkok Youth Theatre Ensemble

************************************************

ละครเวที เรื่องที่ 2 : The conversation between man and woman who were in love ... บทสนทนาของคนเคยรัก

เรื่องย่อ: ผู้ชาย ผู้หญิง ความรัำก

ผู้ำกำักับและเขียนบท: วนัสนันท์ สะสม

นัก แสดง: วนัสนันท์ สะสม / รังสิมันต์ กิจชัยเจริญ

วัน-เวลา: 16-18 ตุลาคม 2552 ศุกร์ 18.00 น เสาร์-อาทิตย์ 14.00 น และ 18.00 น

บัตร: ชมฟรี

สถานที่: โรงละครหน้ากากเปลือย

กลุ่มละคร: ฺฺคณะละครเยาวชนรุงเทพ / ฺBYTE: Bangkok Youth Theatre Ensemble

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น